Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Δ.Ο.Υ. Καβάλας | Τηλέφωνα | Τμήμα ελέγχου

Τμήμα ελέγχου

Τηλέφωνο: 2513-503227, 2513-503228, 2513-503229, 2513-503230, 2513-503231