Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Δ.Ο.Υ. Καβάλας | Τηλέφωνα | Τμήμα εισοδήματος Δ.Ο.Υ. Χρυσούπολης

Τμήμα εισοδήματος Δ.Ο.Υ. Χρυσούπολης

Τηλέφωνο: 2513-503391