Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Δ.Ο.Υ. Καβάλας | Τηλέφωνα | Προϊστάμενος Τμήματος Εσόδων

Προϊστάμενος Τμήματος Εσόδων

Τηλέφωνο: 2513-503596