Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Δ.Ο.Υ. Καβάλας | Τηλέφωνα

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Καβάλας

# Όνομα Τηλέφωνο Fax
1 Τμήμα Κεφαλαίου 2513-503241, 2513-503242
2 Τμήμα λογιστικού 2513-503208
3 Τμήμα μητρώου 2513-503294, 2513-503301
4 Τμήμα πρωτοκόλλου 2513-503202
5 Τμήμα παρακαταθηκών & δανείων 2513-503305
6 Παράβολα 2513-503309
7 Τεχνική διαχείριση 2513-503209, 2513-503207
8 Ταμεία Α' & Β' Δ.Ο.Υ. 2513-503594
9 Ταμεία Δ.Ο.Υ. Χρυσούπολης & Ελευθερούπολης 2510-230529
10 Υποδιεύθυνση ελέγχου 2513-503201, 2510-223780
11 Τμήμα Φ.Π.Α. 2513-503291, 2513-503292
12 Τμήμα Φορολογικής Ενημερότητας 2513-503205

Σελίδα 2 από 2