Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Ε.Ο.Π.Υ.Υ. | Τηλέφωνα | Τμήμα Γραμματείας

Τμήμα Γραμματείας

Τηλέφωνο: 2513-503634, 2513-503352, 2513-503252
Fax: 2513-503249