Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Ε.Ο.Π.Υ.Υ. | Τηλέφωνα | Τμήμα Παροχών

Τμήμα Παροχών

Τηλέφωνο: 2513-503354, 2513-503248
Fax: 2513-503253