Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Ε.Ο.Π.Υ.Υ. | Τηλέφωνα | Τμήμα Λογιστηρίου

Τμήμα Λογιστηρίου

Τηλέφωνο: 2513-503253, 2513-503356
Fax: 2513-503253