Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | ΚΕΠ (Πρώην Νομαρχίας) | Τηλέφωνα | Κατάστημα 164

Κατάστημα 164

Διεύθυνση:
Εθν. Αντίστασης 20, 65403

Τηλέφωνο: 2513-503616, 2513-503619, 2513-503620, 2513-503623
Fax: 2513-503664, 2513-503665