Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Πολεοδομία Δήμου Καβάλας | Τηλέφωνα | Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών

Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών

Τηλέφωνο: 2513-503324, 2513-503325, 2513-503327, 2513-503247