Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Πολεοδομία Δήμου Καβάλας | Τηλέφωνα | Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών & Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών & Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Τηλέφωνο: 2513-503326, 2513-503345