Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Πολεοδομία Δήμου Καβάλας | Τηλέφωνα | Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών

Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών

Τηλέφωνο: 2513-503330, 2513-503308, 2513-503329, 2513-503328, 2513-503246