Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Πρόνοια Δήμου Καβάλας | Τηλέφωνα | Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών

Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών

Τηλέφωνο: 2513-503348