Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Πρόνοια Δήμου Καβάλας | Τηλέφωνα | Προϊστάμενος Τμήματος Προστασίας Οικογένειας Παιδειού Εποπτείας & Ελέγχου

Προϊστάμενος Τμήματος Προστασίας Οικογένειας Παιδειού Εποπτείας & Ελέγχου

Τηλέφωνο: 2513-503373
Fax: 2513-503375