Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Πρόνοια Δήμου Καβάλας | Τηλέφωνα | Τμήμα Προστασίας Οικογένειας Παιδειού Εποπτείας & Ελέγχου

Τμήμα Προστασίας Οικογένειας Παιδειού Εποπτείας & Ελέγχου

Τηλέφωνο: 2513-503374, 2513-503375