Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας | Τηλέφωνα | Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Τηλέφωνο: 2513-503521