Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας | Τηλέφωνα | Γραμματεία - Πρωτόκολλο

Γραμματεία - Πρωτόκολλο

Τηλέφωνο: 2513-503521, 2513-503522
Fax: 2513-503504