Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας | Τηλέφωνα | Άδειες - Απεργίες - Προσωπικό Μητρώο Υπαλλήλων - Αλληλογραφία

Άδειες - Απεργίες - Προσωπικό Μητρώο Υπαλλήλων - Αλληλογραφία

Τηλέφωνο: 2513-503540, 2513-503538