Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας | Τηλέφωνα | Μεταθέσεις - Αποσπάσεις

Μεταθέσεις - Αποσπάσεις

Τηλέφωνο: 2513-503519, 2513-503541, 2513-503542