Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας | Τηλέφωνα | Αναπληρωτές ΕΣΠΑ - Ολοήμερα Σχολεία - Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

Αναπληρωτές ΕΣΠΑ - Ολοήμερα Σχολεία - Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

Τηλέφωνο: 2513-503541, 2513-503542