Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας | Τηλέφωνα | Συντάξεις - Μετατάξεις

Συντάξεις - Μετατάξεις

Τηλέφωνο: 2513-503541, 2513-503542