Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας | Τηλέφωνα | Οικονομικά Θέματα

Οικονομικά Θέματα

Τηλέφωνο: 2513-503519, 2513-503539