Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας | Τηλέφωνα | Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων

Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων

Τηλέφωνο: 2513-503559