Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας | Τηλέφωνα | Γραμματεία Σχολικών Συμβούλων

Γραμματεία Σχολικών Συμβούλων

Τηλέφωνο: 2513-503646