Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Υπηρεσία Στατιστικής Ν. Καβάλας | Τηλέφωνα | Προϊστάμενος Τμήματος

Προϊστάμενος Τμήματος

Τηλέφωνο: 2513-503549, 2510-222577