Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Υπηρεσία Στατιστικής Ν. Καβάλας | Τηλέφωνα | Υπάλληλοι

Υπάλληλοι

Τηλέφωνο: 2513-503557