Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) | Τηλέφωνα | Γραμματεία - Πληροφορίες

Γραμματεία - Πληροφορίες

Τηλέφωνο: 2513-503536
Fax: 2510-230452