Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Συστεγαζόμενες | Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) | Τηλέφωνα | Εκκαθαριστές Δαπανών

Εκκαθαριστές Δαπανών

Τηλέφωνο: 2513-503518, 2513-503535