Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Synergia | 3η SYNERGIA 2017 - Δήλωση Συμμετοχής

3η SYNERGIA 2017 - Δήλωση Συμμετοχής

Εκτύπωση

Σας πληροφορούμε ότι οργανώνεται η 3η SYNERGIA Προώθησης Τοπικών Προϊόντων στις 26-27 Μαϊου 2017.

Προσκαλούμε όλους εσάς τους ενδιαφερόμενους (παραγωγούς, τις επιχειρήσεις τυποποίησης ντόπιων προϊόντων, τους μεταποιητές – παραγωγούς τοπικών βιομηχανικών προϊόντων, επιχειρηματίες χώρων εστίασης και αναψυχής, ανεξαρτήτως τομέα δραστηριότητας, τους υπευθύνους αγορών, κλπ), να συμμετέχετε σε αυτή την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέ-ντρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Καβάλας στην Ν. Καρβάλη – “Απ. Μαρδύρης”, στις 26-27 Μαϊου 2017.

Επιθυμητή είναι η συμπλήρωση της φόρμας  συμμετοχής  που διατίθεται τυποποιημένη και επι-συνάπτεται.  Οι χώροι έκθεσης των προϊόντων θα διατεθούν δωρεάν από την Περιφέρεια Ανατο-λικής Μακεδονίας – Θράκης στον εκθεσιακό χώρο    του Εκθεσιακού Κέντρου του Εμπορικού Επι-μελητηρίου Καβάλας στην Ν. Καρβάλη – “Απ. Μαρδύρης”.

Οι διαστάσεις των χώρων που διατίθενται είναι από 12τμ, 24, 36, 48, 60, κλπ. Επίσης οι δωρεάν παροχές του χώρου περιλαμβάνουν: φωτισμό, εξαερισμό, ψύξη - θέρμανση, ασύρματο Wi-Fi, παροχή ρεύματος 800 Watt.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εκθέτες εφόσον το επιθυμούν θα μπορούν να πωλούν τα προϊόντα τους και στον χώρο της έκθεσης (σε συνεργασία με τον λογιστή τους και αφού πάρουν την αντίστοιχη άδεια από την ΔΟΥ). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τις επισυναπτόμενες φόρμες συμμετοχής, έως τις 28 Απριλίου 2017.

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.

Για την δήλωση συμμετοχής πατήστε εδώ.

Για την κάτοψη του Εκθ. Κέντρου ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΔΥΡΗΣ πατήστε εδώ.