Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Αρχική

Νέα με μια ματιά

 • 19.07.17 Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί >> Προκηρύξεις Διαγωνισμών Προμηθειών & Έργων

  Η   Οικονομική   Επιτροπή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. προκηρύσσει βάσει της αρ. 180/20-03-2017 απόφασής της, ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Εργασίες ασφαλτόστρωσης στο οδικό δίκτυο Ν. Καβάλας», με προϋπολογισμό 400.000,00 €. (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ , απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), ποσό προς δημοπράτηση: 320.260,79€.

  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22-08-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας και το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/2016.

  Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας μέχρι τις 17-08-2017 ή από την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας (www.pekavalas.eu) εκτός από το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.

  Συνημμένα έγγραφα:

  ΑΔΑΜ Περίληψη και Διακήρυξη

  Τεχνική Έκθεση

  Προϋπολογισμός

  Τιμολόγιο

  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

  Προμέτρηση

  ΣΑΥ

  ΦΑΥ

  ΤΕΥΔ

  Περισσότερα...
 • 19.07.17 Υπηρεσίες Π.Ε. Καβάλας >> Ανακοινώσεις Δ/νσης Υγείας

  Από την ΠΑΜΘ/ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ανακοινώνεται ότι, οι καταστάσεις πληρωμών του διατροφικού επιδόματος, για την χρονική περίοδο Μαΐου – Ιουνίου 2017, έχουν διαβιβαστεί στον φορέα πληρωμής.

  Εντός των επομένων ημερών, οι δικαιούχοι θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα χρήματα που δικαιούνται από τον τραπεζικό τους λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην Υπηρεσία μας.

  Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά το διατροφικό επίδομα μπορείτε, καθημερινά, να επικοινωνείτε, κατά τις ώρες 07:30 – 15:30, στο τηλ. 2513503362.

  Περισσότερα...
 • 19.07.17 Υπηρεσίες Π.Ε. Καβάλας >> Δ/νση Ανάπτυξης Περισσότερα...
 • 18.07.17 Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί >> Προκηρύξεις Διαγωνισμών Προμηθειών & Έργων

  Στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. δια της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Καβάλας

  «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 3ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ « VIA EGNATIA »»,

  ΜΕ   Ε.Φ. 3351,   Κ.Α.Ε. 0844.0013 , ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2,   ΜΕΤΡΟ 2.2   ΚΑΙ  Κ.Ε. 172011025

  Η ΠΑΜΘ-ΠΕ Καβάλας θα διοργανώσει την πολιτιστική εκδήλωση «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 3ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ « VIA EGNATIA » » , στη Καβάλα – Θάσο στις 13-18-20/8 &     1-9/9/2017 και σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 03/2733 (ΑΔΑ:6ΧΞ47ΛΒ-Ω5Δ), παρακαλούμε να καταθέσετε οικονομικές προσφορές με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή. Προσφορές ανυπόγραφες, αόριστες ή υπερβαίνουσες τον προϋπολογισμό θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Παρακαλούμε επίσης να αναγράφεται αναλυτικά στη περιγραφή η τιμολόγηση ανά μονάδα προϊόντος όπου απαιτείται και να είναι κατώτερη ή ίση του προϋπολογισμού.

  Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.

  Περισσότερα...
 • 18.07.17 Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί >> Προκηρύξεις Διαγωνισμών Προμηθειών & Έργων

  Σας προσκαλούμε να καταθέσετε την προσφορά σας για την δράση που αφορά την «Διαφήμιση σε έντυπα για την προσέλκυση ρώσων τουριστών». Αναλυτικά στην 251/2017 απόφαση της επιτροπής Ανάπτυξης (σχετ.2) περιγράφεται ο σκοπός και οι στόχοι, ενώ ήδη υπάρχει η δέσμευση χρημάτων (σχετ.1)

  Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.

  Περισσότερα...

Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι., στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 883/Β΄/20-03-2012 δημοσιεύτηκε η υπ’ αρίθμ. Φ.500/9/Ε5/5670 Κοινή Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με την οποία καθορίζονται είκοσι (20) θέσεις πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, με δυνατότητα συμμετοχής όλων των ειδικοτήτων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας.

Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, (τηλ. 2513 503217, fax 2510 291287 ή στο e-mail: ddy.kavalas@pamth.gov.gr με την ένδειξη «Πρακτική Άσκηση»).

Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ανακοίνωση για το διατροφικό επίδομα χρονικής περιόδου Μάιος – Ιούνιος 2017

Εκτύπωση

Από την ΠΑΜΘ/ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ανακοινώνεται ότι, οι καταστάσεις πληρωμών του διατροφικού επιδόματος, για την χρονική περίοδο Μαΐου – Ιουνίου 2017, έχουν διαβιβαστεί στον φορέα πληρωμής.

Εντός των επομένων ημερών, οι δικαιούχοι θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα χρήματα που δικαιούνται από τον τραπεζικό τους λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην Υπηρεσία μας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά το διατροφικό επίδομα μπορείτε, καθημερινά, να επικοινωνείτε, κατά τις ώρες 07:30 – 15:30, στο τηλ. 2513503362.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 19 Ιούλιος 2017 09:26

Καιρός