Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Αρχική

Μέρες και ώρες υποδοχής κοινού στα γραφεία των Αντιπεριφερειαρχών κ.κ. Θ. Μαρκόπουλου και Σ.Παπαδόπουλου

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, σας ενημερώνουμε ότι ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, Θεόδωρος Μαρκόπουλος θα δέχεται το κοινό στο γραφείο του, στον 2ο όροφο στο κτίριο της Π.Ε. Καβάλας (Διοικητήριο), κάθε Τρίτη και Πέμπτη 09:30 - 13:00. Τηλ. Επικοινωνίας: 2513503265.

Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, Σωτήριος Παπαδόπουλος, αρμόδιος για θέματα Αγροτικής Οικονομίας (Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας κλπ.) και Καταπολέμησης Κουνουπιών θα δέχεται το κοινό στο γραφείο του, στον 4ο όροφο (γραφείο 429) στο κτίριο της Π.Ε. Καβάλας (Διοικητήριο), κάθε Τρίτη και Πέμπτη 09:30 - 13:00. Τηλ. Επικοινωνίας: 2513503429.

Νέα με μια ματιά

 • 22.09.14 General >> Γραφείο Τύπου

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Την πόλη και την περιοχή της Καβάλας επισκέφθηκαν την Κυριακή 21/09/2014 δύο συνεργεία του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Ρ.Ι.Κ.).

  Σκοπός της επίσκεψής τους ήταν...

  Για το δελτίο τύπου πατήστε εδώ.

  Περισσότερα...
 • 19.09.14 Υπηρεσίες Π.Ε. Καβάλας >> Δ/νση Αγροτικής Οικον. & Κτηνιατρικής
  ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  Το Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις στην
  εξάπλωση τόσο του καταρροϊκού πυρετού όσο και της ευλογιάς ενημερώνει για τα εξής:
  ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ
  Α. Υποβολή αιτήσεων προς αποζημίωση
  Καλούνται όλοι οι κτηνοτρόφοι των οποίων οι εκτροφές έχουν προσβληθεί από καταρροϊκό
  πυρετό να υποβάλλουν αιτήσεις αποζημίωσης για την αγορά εντομοαπωθητικών. Η αίτησή αυτή
  πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
  1. Συνταγή ιδιώτη κτηνιάτρου
  2. Τιμολόγιο αγοράς
  3. Τις συσκευασίες των σκευασμάτων ή τις αυτοκόλλητες ετικέτες από την συσκευασία. περισσότερα
  Περισσότερα...
 • 19.09.14 Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί >> Προκηρύξεις Διαγωνισμών Προμηθειών & Έργων

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΘΕΜΑ: Ανάθεση με διαπραγμάτευση νέων και αδιάθετων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών
  Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Π. Ε. Καβάλας για το σχολικό έτος 2014- 2015.
  Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας έχοντας υπόψη,
  Τις διατάξεις:
  α) του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
  ∆ιοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010).
  β) Το Π.∆.144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας
  και Θράκης».
  γ)τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4274/2014 (ΦΕΚ 147 Α ́), την αριθμ. 24001/14-6-2013
  Κ.Υ.Α. και την αριθμ.34232/11-9-2014 (εγκύκλιο 51) του Υπουργείου Εσωτερικών.
  Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση, κατόπιν διαπραγμάτευσης,
  νέων και αδιάθετων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας
  εκπαίδευσης Π. Ε. Καβάλας για το σχολικό έτος 2014-2015
  Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις προσφορές τους με βάση το ημερήσιο κόστος ανά
  δρομολόγιο (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ), όπως αυτά εμφαίνονται στους συνημμένους
  πίνακες, την 24/9/2014 και ώρα 10:00 π.μ. περισσότερα

  Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πιέστε εδώ
  Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση πιέστε εδώ
  Για να κατεβάσετε τον συγκεντροτικό πίνακα νέων δρομολογίων Α/θμιας εκπ/σης μισθομένων ταξί Ν.Καβάλας πιέστε εδώ
  Για να κατεβάσετε τον συγκεντροτικό πίνακα δρομολογίων μισθομένων αστικών Ν.Καβάλας με συνοδό πιέστε εδώ
  Για να κατεβάσετε τον συγκεντροτικό πίνακα νέων δρομολογίων Α/θμιας εκπαίδευσης μισθομένων λεοφορείων Ν.Καβάλας πιέστε εδώ
  Για να κατεβάσετε τον συγκεντροτικό πίνακα νέων δρομολογίων Α/θμιας εκπαίδευσης μισθομένων minibus Ν.Καβάλας πιέστε εδώ
  Για να κατεβάσετε τον συγκεντροτικό πίνακα δρομολογίων μισθομένων αστικών Ν.Καβάλας με συνοδό πιέστε εδώ
  Για να κατεβάσετε τον συγκεντροτικό πίνακα δρομολογίων Β/θμιας εκπαίδευσης μισθομένων ταξί Ν.Καβάλας πιέστε εδώ
  Για να κατεβάσετε τον συγκεντροτικό πίνακα δρομολογίων Β/θμιας εκπαίδευσης μισθομένων λεοφορείων Ν.Καβάλας πιέστε εδώ

  Για να κατεβάσετε τον συγκεντροτικό πίνακα με τα άγονα δρομολόγια της διακήρυξης πιέστε εδώ

  Περισσότερα...
 • 18.09.14 Υπηρεσίες Π.Ε. Καβάλας >> Δ/νση Αγροτικής Οικον. & Κτηνιατρικής

                                                              ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας ανακοινώνει ότι:
  1. ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης της συγκομιδής ακτινιδίων των πρώιμων ποικιλιών
  Green Light & Summer Kiwi για το νομό Καβάλας, η 19η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα
  Παρασκευή.

  Λεπτομέρειες ΕΔΩ:

  Περισσότερα...
 • 17.09.14 General >> Γραφείο Τύπου

                                                                                  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θεόδωρος Μαρκόπουλος συγκάλεσε την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου
  2014 δύο συσκέψεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με θέματα αφενός τα «Προβλήματα
  στην καταβολή των εξισωτικών αποζημιώσεων» και αφετέρου τους «Κινδύνους από τις ασθένειες
  του ζωικού κεφαλαίου».

  Για ολόκληρο το δελτίο τύπου, πατήστε ΕΔΩ:

  Περισσότερα...

Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι., στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 883/Β΄/20-03-2012 δημοσιεύτηκε η υπ’ αρίθμ. Φ.500/9/Ε5/5670 Κοινή Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με την οποία καθορίζονται είκοσι (20) θέσεις πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, με δυνατότητα συμμετοχής όλων των ειδικοτήτων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας.

Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο αρχίζοντας από 01-07-2012.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, (τηλ. 2513 503217, fax 2510 291270 ή στο e-mail: ddy.kavalas@pamth.gov.gr με την ένδειξη «Πρακτική Άσκηση»).

Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Επίσκεψη στην πόλη και την περιοχή της Καβάλας δύο συνεργείων του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Ρ.Ι.Κ.)

Εκτύπωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την πόλη και την περιοχή της Καβάλας επισκέφθηκαν την Κυριακή 21/09/2014 δύο συνεργεία του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Ρ.Ι.Κ.).

Σκοπός της επίσκεψής τους ήταν...

Για το δελτίο τύπου πατήστε εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 22 Σεπτέμβριος 2014 14:16