Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Αρχική

Νέα με μια ματιά

 • 17.10.17 Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί >> Προκηρύξεις Διαγωνισμών Προμηθειών & Έργων

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ αριθμ. 1/2017
  Α.Α.ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 46551

  «ΔΙΕΘΝΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟY ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΝΠΔΔ{ ΟΑΕΔ (ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΚΠΑ2 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ)}ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΓΙΑ ΕΤΟΣ 2018»

  ΑΡΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, Εθν.Αντίστασης 20, Καβάλα, Τ.Κ. 65110, Τηλ. Επικοινωνίας 2513503661, 2513503659 Fax: 2513503606, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

  ΕΠΙΛΕΓΕΙΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Διεθνής, Ηλεκτρονικός, ανοικτός, διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάσει αποκλειστικά την τιμή (ως προς τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) επί της μέσης λιανικής τιμής της αγοράς, που μπορεί να είναι και αρνητικό έως -5%).

  ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ: Όπως αυτά ορίζονται στους πίνακες...

  Περίληψη

  Διακήρυξη
  Περισσότερα...
 • 16.10.17 Υπηρεσίες Π.Ε. Καβάλας >> Δ/νση Αγροτικής Οικον. & Κτηνιατρικής

  Από την ΠΑΜΘ/ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα από το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε η αρ. 69.1 (ΑΔΑ: 7ΓΝ94653ΠΓ-ΖΤΦ) πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Μέτρο 3.4.4 του Ε.Π.Αλ.Θ. 2014-2020 για επενδυτικά σχέδια που αφορούν τη μεταποίηση προϊόντων αλιείας & υδατοκαλλιέργειας. Η πρόσκληση εκδόθηκε σε συνέχεια της αρ. 931/08-06-17 Κ.Υ.Α. (ΑΔΑ: ΨΕ4Σ4653ΠΓ-5ΟΘ) που καθόριζε τη διαδικασία υπαγωγής πράξεων στο συγκεκριμένο Μέτρο.

  Οι Δράσεις που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση είναι οι παρακάτω:

  -Εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.
  -Βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και των συνθηκών εργασίας.
  -Μεταποίηση των αλιευμάτων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
  -Μεταποίηση των υποπροϊόντων.
  -Μεταποίηση των προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας.
  -Νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή συστήματα διαχείρισης.

  Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές Οργανώσεις, που έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης και που τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της.

  Η Δημόσια ενίσχυση ανέρχεται...

  Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.

  Περισσότερα...
 • 16.10.17 Υπηρεσίες Π.Ε. Καβάλας >> Δ/νση Αγροτικής Οικον. & Κτηνιατρικής

  Από την ΠΑΜΘ/ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα από το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε η αρ. 48.1 (ΑΔΑ: 67Ω84653ΠΓ-ΞΤΗ) πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στα Μέτρα 3.2.2 & 4.2.4 του Ε.Π.ΑΛ.Θ. 2014-2020 για επενδυτικά σχέδια που αφορούν παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια. Η πρόσκληση εκδόθηκε σε συνέχεια της αρ. 934/08-06-17 Κ.Υ.Α. (ΑΔΑ: 6ΟΕΥ4653ΠΓ-71Ξ) που καθόριζε τη διαδικασία υπαγωγής πράξεων στα συγκεκριμένα Μέτρα.

  Δικαιούχοι είναι Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς ή φορείς Αυτοδιοίκησης και λοιπές Οργανώσεις, καθώς επίσης και Ανώτατα Εκπαιδευτικά ή Ερευνητικά Ιδρύματα και άλλοι δημόσιοι φορείς που έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης και που τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της.

  Η Δημόσια ενίσχυση ανέρχεται...

  Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.

  Περισσότερα...
 • 16.10.17 Υπηρεσίες Π.Ε. Καβάλας >> Δ/νση Αγροτικής Οικον. & Κτηνιατρικής

  Από την ΠΑΜΘ/ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα από το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε η 42.1 (ΑΔΑ: 7ΜΧΣ4653ΠΓ-ΨΛΛ) πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Μέτρο 3.1.22 του Ε.Π.ΑΛ.Θ. 2014-2020 για επενδυτικά σχέδια που αφορούν προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση ανεπιθύμητων αλιευμάτων. Η πρόσκληση εκδόθηκε σε συνέχεια της αρ. 933/08-06-17 Κ.Υ.Α. (ΑΔΑ: 6ΗΣ14653ΠΓ-79Σ) που καθόριζε τη διαδικασία υπαγωγής πράξεων στο συγκεκριμένο Μέτρο.

  Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων.

  Η Δημόσια ενίσχυση ανέρχεται...

  Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.

  Περισσότερα...
 • 16.10.17 Υπηρεσίες Π.Ε. Καβάλας >> Δ/νση Αγροτικής Οικον. & Κτηνιατρικής

  Από την ΠΑΜΘ/ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα από το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε η 32.41.1 (ΑΔΑ: 6ΔΦΩ4653ΠΓ-ΨΝΑ) πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στα Μέτρα 3.1.8 και 4.1.20 του Ε.Π.ΑΛ.Θ. 2014-2020 για επενδυτικά σχέδια που αφορούν τις επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών. Η πρόσκληση εκδόθηκε σε συνέχεια της αρ. 932/08-06-17 Κ.Υ.Α. (ΑΔΑ: ΩΙΗΛ4653ΠΓ-0Η6) που καθόριζε τη διαδικασία υπαγωγής πράξεων στα συγκεκριμένα Μέτρα.

  Οι Δράσεις που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση είναι οι παρακάτω:

  Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.

  Περισσότερα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάθεση προτάσεων στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικών και λοιπών δράσεων με την Π.Α.Μ.Θ. έτους 2018

Στο πλαίσιο του έγκαιρου σχεδιασμού και προγραμματισμού των πολιτιστικών και λοιπών δράσεων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και της ένταξής τους στο Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έτους 2018, απευθύνουμε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όλα τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματεία, συλλόγους καθώς και στους εκπαιδευτικούς και λοιπούς φορείς της Π.Ε Καβάλας, προκειμένου να καταθέσουν σχετικές προτάσεις για τη συνδιοργάνωση δράσεων.

Οι φορείς μπορούν να καταθέτουν τις προτάσεις τους, το αργότερο έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2017, στα γραφεία του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Καβάλας, γραφείο 357, ταχ.δ/νση Εθνικής Αντίστασης 20-Καβάλα-Τ.Κ. 65110 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση srapti@pamth.gov.gr.

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατώντας εδώ

Δείτε το τεχνικό δελτίο πατώντας εδώ

Δείτε την σχετική αίτηση πατώντας εδώ

Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι., στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 883/Β΄/20-03-2012 δημοσιεύτηκε η υπ’ αρίθμ. Φ.500/9/Ε5/5670 Κοινή Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με την οποία καθορίζονται είκοσι (20) θέσεις πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, με δυνατότητα συμμετοχής όλων των ειδικοτήτων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας.

Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, (τηλ. 2513 503217, fax 2510 291287 ή στο e-mail: ddy.kavalas@pamth.gov.gr με την ένδειξη «Πρακτική Άσκηση»).

Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Μέτρο 3.4.4 του Ε.Π.ΑΛ.Θ. 2014-2020 για επενδυτικά σχέδια που αφορούν τη μεταποίηση προϊόντων αλιείας & υδατοκαλλιέργειας

Εκτύπωση

Από την ΠΑΜΘ/ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα από το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε η αρ. 69.1 (ΑΔΑ: 7ΓΝ94653ΠΓ-ΖΤΦ) πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Μέτρο 3.4.4 του Ε.Π.Αλ.Θ. 2014-2020 για επενδυτικά σχέδια που αφορούν τη μεταποίηση προϊόντων αλιείας & υδατοκαλλιέργειας. Η πρόσκληση εκδόθηκε σε συνέχεια της αρ. 931/08-06-17 Κ.Υ.Α. (ΑΔΑ: ΨΕ4Σ4653ΠΓ-5ΟΘ) που καθόριζε τη διαδικασία υπαγωγής πράξεων στο συγκεκριμένο Μέτρο.

Οι Δράσεις που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση είναι οι παρακάτω:

-Εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.
-Βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και των συνθηκών εργασίας.
-Μεταποίηση των αλιευμάτων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
-Μεταποίηση των υποπροϊόντων.
-Μεταποίηση των προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας.
-Νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή συστήματα διαχείρισης.

Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές Οργανώσεις, που έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης και που τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της.

Η Δημόσια ενίσχυση ανέρχεται...

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 16 Οκτώβριος 2017 14:25

Καιρός