Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Αρχική

Ευχές του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας κ. Θεόδωρου Μαρκόπουλου

karta_pasxa_2017

Νέα με μια ματιά

 • 24.04.17 Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί >> Προκηρύξεις Διαγωνισμών Προμηθειών & Έργων

  Στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. δια της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Καβάλας

  «ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ »

  ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας και η ΠΑΜΘ θα συνδιοργανώσουν την «Λευκή Νύχτα», στην αγορά της Καβάλας, τη Παρασκευή 5 Μάιου 2017 και σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 03/1541 (ΑΔΑ : 6Σ0Μ7ΛΒ-ΙΙΘ), παρακαλούμε να καταθέσετε οικονομικές προσφορές με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή.

  Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν ιδιοχείρως, ή ταχυδρομικώς, ή με τηλεομοιοτυπία μέχρι τη Τετάρτη 26/4/2017 στις 14:00 στο Γραφείο 357 ή 362 της ΠΕ Καβάλας και θα φέρουν τα κάτωθι στοιχεία:

  Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.

  Περισσότερα...
 • 21.04.17 Υπηρεσίες Π.Ε. Καβάλας >> Δ/νση Ανάπτυξης

  Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας του συσκευαστηρίου αγροτικών προϊόντων με την επωνυμία «GREEK ROYAL FRUIT-ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» που βρίσκεται στις Ελευθερές του Δήμου Παγγαίου.

  Για την ανάρτηση πατήστε εδώ

  Περισσότερα...
 • 13.04.17 General >> Νέα - Ανακοινώσεις

  Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, απαγορεύεται από 15 Απριλίου μέχρι 30 Μαΐου 2017 η ενάσκηση της επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας ιχθύων και λοιπών υδροβίων ζώων, με κάθε μέσο και εργαλείο, στα εσωτερικά νερά (ποταμούς, παραπόταμους, χείμαρρους, ρυάκια, και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς) για την προστασία της αναπαραγωγής των ιχθύων και των λοιπών υδρόβιων ζώων, α) στον ποταμό Νέστο, β) στα Τενάγη Φιλίππων γ) στα αρδευτικά κανάλια δ)στους παραποτάμους και στα λοιπά εσωτερικά ύδατα.

  Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στην προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

  Για τους παραβάτες της παραπάνω απόφασης προβλέπονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, όπως επιβολή προστίμου και απαγόρευση άδειας αλιείας.

  Περισσότερα...
 • 12.04.17 Υπηρεσίες Π.Ε. Καβάλας >> Δ/νση Ανάπτυξης
  ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "FOSTA A.E.", ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤO ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 12.04.2020

  Για την ανάρτηση πατήστε εδώ
  Περισσότερα...
 • 06.04.17 Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί >> Προκηρύξεις Διαγωνισμών Προμηθειών & Έργων

  Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Καβάλας σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό πρωτοκόλλου 03/406/13-3-2017, με αριθμό ΑΔΑ: ΩΞ547ΛΒ-ΚΘ7 προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά, για την εκτύπωση 200 μελισσοκομικών βιβλιαρίων μέχρι...

  Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.

  Περισσότερα...

Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι., στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 883/Β΄/20-03-2012 δημοσιεύτηκε η υπ’ αρίθμ. Φ.500/9/Ε5/5670 Κοινή Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με την οποία καθορίζονται είκοσι (20) θέσεις πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, με δυνατότητα συμμετοχής όλων των ειδικοτήτων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας.

Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, (τηλ. 2513 503217, fax 2510 291287 ή στο e-mail: ddy.kavalas@pamth.gov.gr με την ένδειξη «Πρακτική Άσκηση»).

Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας της μονάδας «GREEK ROYAL FRUIT-ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ»

Εκτύπωση

Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας του συσκευαστηρίου αγροτικών προϊόντων με την επωνυμία «GREEK ROYAL FRUIT-ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» που βρίσκεται στις Ελευθερές του Δήμου Παγγαίου.

Για την ανάρτηση πατήστε εδώ

Καιρός