Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Ανακοινώσεις | Αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Εκτύπωση

Αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Για να δείτε την αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης πατήστε εδώ

Για να δείτε το συνοδευτικό σκαρίφημα πατήστε εδώ