Πρόγραμμα εορτασμού ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων Έτους 2017

Εκτύπωση

Σας αποστέλλουμε το πρόγραμμα εορτασμού της ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων, για την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017 και παρακαλούμε, μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας να μεριμνήσετε για την πληρέστερη οργάνωση και συμμετοχή σας.

Για δείτε το πρόγραμμα πατήστε εδώ.