Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Γραφείο Τύπου | Άρση προσωρινής απαγόρευση κολύμβησης ακτή «ΡΑΨΑΝΗ.

Άρση προσωρινής απαγόρευση κολύμβησης ακτή «ΡΑΨΑΝΗ.

Εκτύπωση

Μετά από σχετική απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Αρχέλαου Γρανά, αίρεται η απαγόρευση κολύμβησης στην ακτή «ΡΑΨΑΝΗ» του Δήμου Καβάλας σύμφωνα με τους όρους της αριθμ. Πρωτ. 07/3147/30.6.2011 απόφασής μας «περί χαρακτηρισμού καταλληλότητας ακτών κολύμβησης Π.Ε Καβάλας έτους 2011».

Ο Δήμος Καβάλας παρακαλείται , στα πλαίσια της λήψης μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας , όπως σε μέρες που θα υπάρχει έντονη βροχόπτωση να ενημερώνει εγκαίρως το κοινό και να τοποθετεί πινακίδες επισημαίνοντας την αποφυγή κολύμβησης σε απόσταση 200 μέτρων εκατέρωθεν του σημείου εκβολής του αγωγού ομβρίων στην περιοχή «ΡΑΨΑΝΗ» , στο σημείο που είναι ο παιδότοπος με την ονομασία «ΝΕΦΕΛΕΣ , για προληπτικούς και μόνο λόγους και να ενημερώνει ΑΜΕΣΑ και εγγράφως την Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριμνας Π.Ε Καβάλας για κάθε πρόβλημα που τυχόν ανακύπτει σχετικό με διαφυγή λυμμάτων στη θάλασσα.