Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσεις ενδιαφέροντος για την εκτύπωση πινάκων και σχεδιαγραμμάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας

Πρόσκληση εκδήλωσεις ενδιαφέροντος για την εκτύπωση πινάκων και σχεδιαγραμμάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Καβάλας σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό πρωτοκόλλου 03/788/29-3-2017, με αριθμό ΑΔΑ: 6ΚΖΙ7ΛΒ-Ε7Τ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά, για την εκτύπωση ονομαστικών πινάκων και σχεδιαγραμμάτων που αφορούν την ολοκλήρωση της κύρωσης αναδασμού Κοκκινοχώματος μέχρι...

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.