Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια κερασμάτων για το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια κερασμάτων για το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

Εκτύπωση

Για την προμήθεια κερασμάτων, που θα προσφέρονται στα πλαίσια των κανόνων εθιμοτυπίας στους εκπροσώπους των φορέων και των πολιτιστικών συλλόγων που θα επισκέπτονται το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, και σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό πρωτοκόλλου 03/4454,09-11-2018, με αριθμό ΑΔΑ : ΩΚ107ΛΒ-ΧΚΣ, παρακαλούμε να καταθέσετε: οικονομική προσφορά, μέχρι 840,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού της Π. Ε Καβάλας στον κωδικό 3072 0845 του οικονομικού έτους 2018.

Αναλυτικά:

1) Κουραμπιέδες: 10 κιλά,
2) Βασιλόπιτα : 4 κιλά,
3) Βασιλοπιτάκια : 200,
4) Μελομακάρονα: 36κιλά,
5) Μελομακάρονα γεμιστά: 10κιλά,

Κριτήριο ανάθεσης η χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν ιδιοχείρως, ή ταχυδρομικώς, ή με τηλεομοιοτυπία μέχρι τις 26/11/2018 στις 09:00 στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και θα φέρουν τα κάτωθι στοιχεία:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 20, 65110 Καβάλα,
2ος Όροφος, 265 Γραφείο Τηλέφωνο: 2513503265,Τηλεομοιοτυπία:2510-834369.

Η παρούσα πρόσκληση της Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της www.pekavalas.eu