Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια σημαιών για τις ανάγκες της ΠΕ Καβάλας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια σημαιών για τις ανάγκες της ΠΕ Καβάλας

Εκτύπωση

ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

Για την προμήθεια δέκα μεγάλων Ελληνικών σημαιών διάστασης 2,00 Χ 1,00 εκ., πέντε μικρών Ελληνικών σημαιών, διάστασης, 1,50 Χ 1,00 εκ., πέντε μικρών Ευρωπαϊκών σημαιών, διάστασης, 1,50 Χ 1,00 εκ.,  για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Καβάλας σύμφωνα με την απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό πρωτοκόλλου 03/4576,15-11-2018, με αριθμό ΑΔΑ : 6ΠΗ87ΛΒ-ΙΦΝ,(Ορθή Επανάληψη) παρακαλούμε να  καταθέσετε: οικονομική προσφορά..

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ