Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για την Π.Ε. Καβάλας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για την Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ανακοινώνει

τη διενέργεια πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή:

α) για την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για την Π.Ε. Καβάλας, από την 01-01-2019 έως 31-12-2019.

β) για την ανάθεση υπηρεσιών του ιατρού εργασίας για την Π.Ε. Καβάλας από την  01-01-2019 έως 31- 12 -2019.

Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης ποσού 4.300,00 με Φ.Π.Α. με ανάλυση όπως παρακάτω:

Α) Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας με ετήσια αμοιβή έως 2.500 € με ΦΠΑ.

Β) Υπηρεσίες Εργασίας Τεχνικού Ασφαλείας με ετήσια αμοιβή έως 1.800 € με ΦΠΑ

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.