Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια θειϊκής αμμωνίας για τις ανάγκες της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την προμήθεια θειικής αμμωνίας για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας, με διαδικασία απευθείας ανάθεσης

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Καβάλας σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό πρωτοκόλλου 03/1432/17-04-2019, με αριθμό ΑΔΑ: 6ΖΧ87ΛΒ-ΗΗ2 προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει
οικονομική προσφορά, για την προμήθεια θειικής αμμωνίας (160 κιλά)  για το πρόγραμμα δακοκτονίας  μέχρι 50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Η εν λόγω δαπάνη, θα βαρύνει και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων της Π.Ε. Καβάλας και
Κ.Α.Ε. 3295.1699.0001 οικ. έτους 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ...