Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση Κατάθεσης Οικονομικών Προσφορών για την προμήθεια υλικών συντήρησης εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Ν.Καβάλας

Πρόσκληση Κατάθεσης Οικονομικών Προσφορών για την προμήθεια υλικών συντήρησης εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Ν.Καβάλας

Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, έχοντας υπόψη την υφιστάμενη πίστωση σε βάρος του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000)» με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006 της ΣΑΕΠ 531 – υποέργο Κ.29 δαπάνης 24.000,00 € 

Προσκαλεί

κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ»...

Για την πρόσκληση κάντε κλίκ εδώ...

Για την τεχνική περιγραφή-προδιαγραφές κάντε κλίκ εδώ...

Για τον ενδεικτικό προϋπολογισμό κάντε κλίκ εδώ...

Για το Ε.Σ.Υ. κάντε κλίκ εδώ...

Για το έντυπο οικονομικής προσφοράς κάντε κλίκ εδώ...

Για το ΤΕΥΔ κάντε κλίκ εδώ...

Για το ΤΕΥΔ(.doc) κάντε κλίκ εδώ...