Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Τμήματος Κτηντιατρικής ΠΕ Καβάλας για την προμήθεια Ψυγείου

Εκτύπωση

Σας γνωρίζουμε, ότι το Τμήμα Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ενδιαφέρεται για την Προμήθεια Ψυγείου για την συντήρηση εμβολίων και δειγμάτων , για το Αγροτικό Κτηνιατρείο Χρυσούπολης , , μέχρι του ποσού των 1.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Για να δείτε αναλυτικά την πρόσκληση πατήστε εδώ.