Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Ανάπτυξης | Ανακοινώσεις | Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας της μονάδας «ΣΙΩΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.»

Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας της μονάδας «ΣΙΩΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.»

Εκτύπωση

Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας του εργαστηρίου κοπής πλακών μαρμάρου με την επωνυμία "ΣΙΩΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΘΩΜΑΣ Ο.Ε." που βρίσκεται

στο Αγίασμα του Δήμου Νέστου.

Για την ανάρτηση πατήστε εδώ