ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΑΒΡΙΗΛ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.»

Εκτύπωση

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΤΗ «ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΖΩΤΟΥΧΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΞΗΡΗ (ΑΠΛΗ) ΑΝΑΜΕΙΞΗ» ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΑΒΡΙΗΛ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.» ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Για την ανάρτηση πατήστε εδώ