Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Ανάπτυξης | Νομοθεσία - Εγκύκλιοι | Καθορισμός διαδ/σίας εγκ/σης & λειτ/ργίας Η/Μ εγκ/σεων επεξ. εντός του λατ/κού χώρου των εξορυσ.ορυκ

Καθορισμός διαδ/σίας εγκ/σης & λειτ/ργίας Η/Μ εγκ/σεων επεξ. εντός του λατ/κού χώρου των εξορυσ.ορυκ

Εκτύπωση

Καθορισμός διαδικασίας άσκησης δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης λατομείων σε ιδιωτικές εκτάσεις καθώς και εγκατάστασης και
λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας, εντός του λατομικού χώρου, των εξορυσσόμενων ορυκτών.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ