Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Ανάπτυξης | Νομοθεσία - Εγκύκλιοι | Καθορισμός όρων διαμόρφωσης εισόδων κλπ Κέντρων Αποθήκευσης & Διανομής ΚΥΑ οικ.79983/58

Καθορισμός όρων διαμόρφωσης εισόδων κλπ Κέντρων Αποθήκευσης & Διανομής ΚΥΑ οικ.79983/58

Εκτύπωση

ΚΥΑ οικ. 79983/58 (ΦΕΚ 4103 τ.Β'/21.11.2017)

Καθορισμός των όρων διαμόρφωσης και των λεπτομερειών κατασκευής εισόδων και εξόδων, ενιαίων ή χωριστών, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι όροι απότμησης και κατασκευής πεζοδρομίου για τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής που ιδρύονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ