Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας

Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου Ημερομηνία
71 ΗΜΕΡΙΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 3-09-2019 Τρίτη, 03 Σεπτέμβριος 2019
72 ΗΜΕΡΙΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2-09-2019 Τρίτη, 03 Σεπτέμβριος 2019
73 ΗΜΕΡΙΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 1-09-2019 Τρίτη, 03 Σεπτέμβριος 2019
74 ΗΜΕΡΙΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 31-08-2019 Τρίτη, 03 Σεπτέμβριος 2019
75 ΗΜΕΡΙΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 30-08-2019 Παρασκευή, 30 Αύγουστος 2019
76 ΗΜΕΡΙΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 29-08-2019 Πέμπτη, 29 Αύγουστος 2019
77 ΗΜΕΡΙΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 28-08-2019 Τετάρτη, 28 Αύγουστος 2019
78 ΗΜΕΡΙΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 27-08-2019 Τετάρτη, 28 Αύγουστος 2019
79 ΗΜΕΡΙΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 26-08-2019 Τετάρτη, 28 Αύγουστος 2019
80 ΗΜΕΡΙΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 25-08-2019 Τετάρτη, 28 Αύγουστος 2019

Σελίδα 8 από 22