Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας | Ανακοινώσεις | Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος

Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος

Εκτύπωση

Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας Καβάλας ανακοινώνει ότι εκδόθηκε η υπ. αριθ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.35797 (ΦΕΚ 1199/τβ/11-4-2012) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης αναφορικά με την έκδοση πιστοποιητικού υγείας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο αντικαθιστά το Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας του άρθρου 14 της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης.

Για το Δελτίο τύπου πατήστε εδώ.